Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε., για τη συμπλήρωση του Μητρώου Συνεργατών του και προκειμένου να στελεχώσει τον τομέα παροχής υπηρεσιών, επιστημονικής και τεχνικής στήριξης των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί, προσκαλεί προς εγγραφή στα Μητρώα Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών, κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληροί τους όρους και …

Πρόσκληση Μητρώου Συνεργατών Διαβάστε Περισσότερα »