Δημόπρακτος Α.Ε.

Αναπτυξιακός Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με την συμμετοχή των Δήμων

logolout
logokor
logovelo

Σκοποί της εταιρείας είναι..

1. Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των μελών της, καθώς και άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και  …

Οργανόγραμμα

Οι πολύπλοκες ανάγκες απαιτούν ελεύθερη και ανοιχτή συνεργασία, καθώς και επικοινωνία ανάμεσα σε όλα τα τμήματα και τα επίπεδα της ιεραρχίας. Οι «Ομάδες Έργου» αποτελούν κεντρικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης, που καθοδηγεί τις καθημερινές δραστηριότητες της δουλειάς. Η μορφή αυτή της οργάνωσης ονομάζεται οργάνωση «έργου» ή «μητρώου» και η διοίκηση (management) είναι ανοιχτή «οργανική», με αποτέλεσμα την παρουσία μίας κυρίαρχης ηθικής που «επιβάλλει» ένα σύστημα ανοιχτό, ευέλικτο και καινοτόμο.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος
    Βασίλειος Νανόπουλος- Δήμαρχος Κορινθίων
  • Α΄ Αντιπρόεδρος
    Αννίβας- Ιωάννης Παπακυριάκος – Δήμαρχος Βέλου Βόχας
  • Β’ Αντιπρόεδρος
    Γεώργιος Γκιώνης – Δήμαρχος Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων

Μετοχική Σύνθεση

Σήμερα οι τρεις μέτοχοι Δήμοι συμμμετέχουν  στο μετοχικό κεφάλαιο:
Α. Ο Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Β. Ο Δήμος ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Γ. Ο Δήμος ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Νέα & Ανακοινώσεις