Ημέρα: 27 Φεβρουαρίου 2022

Ποσό: 129.000 € Πράξεις:  α/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου Κορινθίων»  β/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης υποέργων υπηρεσιών και προμηθειών, πράξεων που έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» στα πλαίσια των προσκλήσεων ΑΤ04, ΑΤ06, ΑΤ08, …

1 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Διαβάστε Περισσότερα »

Ποσό: 40.000 € Πράξεις: α/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού και χώρου πρασίνου πλατείας Παπακωνσταντίνου της Δ.Κ. Ζευγολατιού» β/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την ωρίμανση έργων του Προγράμματος «Α.Τρίτσης» και την δημοπράτηση τους. γ/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη Μελέτης παθητικής πυροπροστασίας για τα κτίρια των σχολείων …

1 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Διαβάστε Περισσότερα »

Ποσό: 297.600 € Πράξη: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και υποβολή πρότασης του έργου: “Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου”»

Ποσό: 148.502,22 € Πράξη: ««Eκπόνηση Γενικού Σχεδίου ΄Υδρευσης και Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Κορίνθου»