Ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου στον Δήμο Κορίνθιων

logokor
logotext

O Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του, δημιουργεί Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.)

Τι είναι το Επιχειρηματικό Πάρκο :

Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων. Αποτελεί μοχλό για την ισορροπημένη ανάπτυξη του Δήμου μας.

Που γίνεται το Ε.Π. της Κορίνθου :

Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ ΑΑΠ 255/2013 και ΦΕΚ 568Δ/2021), ως περιοχή ανάπτυξης του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ορίζεται η περιοχή Νότια της Εθνικής οδού και πλησίον του Πεδίου Βολής, συνολικής έκτασης 2.000 στρεμμάτων.

Δραστηριότητες που εγκαθίστανται :

  • Βιομηχανία-Βιοτεχνία-Επαγγελματικά Εργαστήρια
  • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών
  • Αποθήκες-Επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις
  • Επιχειρηματικές δραστηριότητες δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
  • Ερευνητικά Κέντρα, Εργαστήρια, Σχολές Τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
  • Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
  • Παραρτήματα ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
  • Δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας

Οφέλη Επιχειρήσεων :

Πολεοδομικά :

Οικονομικά :

Διοικητικά :

Συμμετέχοντες :

Ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή του Επιχειρηματικού Πάρκου και ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.» ως φορέα ωρίμανσης της υλοποίησης του έργου.

Ενημέρωση :

Για την ενημέρωση σας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.» στα τηλέφωνα 2741181376, κος Καραϊσκος Ιωάννης και 2741181377, κα Κουτσοδήμου Σταυρούλα.