ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΣΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ