ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ