ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ποσό: 37.200 €

Πράξη:

«Υπηρεσίες Συμβούλου για την “Δημιουργία υποβάθρων στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου με την λήψη φωτογραφιών υψηλής ανάλυση και την φωτογραμμετρική απόδοσή τους”»