ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ποσό: 74.400 €

Πράξη:
«Σύνταξη Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου Κορινθίων»