ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ποσό: 15.000 €

Πράξη:
«Υπηρεσίες Συμβούλου για την «Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας κτιρίου Δημοτικής Αγοράς»