ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ποσό: ΔΩΡΕΑΝ (προς τον Δήμο-Μέτοχο)

Πράξη:
«Υποστήριξη στο Δήμο Κορινθίων για την άσκηση αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης»