ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ποσό: 37.200 €

Πράξη:

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Βελτίωση της Παρεχόμενης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών’’»