Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δίκαιου (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ