Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δίκαιου (Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Δ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ