Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων