ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΕΥΑΚΟΡ)

Ποσό: 148.502,22 €

Πράξη: ««Eκπόνηση Γενικού Σχεδίου ΄Υδρευσης και Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Κορίνθου»